Pozývame na ďalšie stretnutie v cykle prednášok pre manželov, tentokrát v téme neustále aktuálnej a živej – Rozdiely medzi mužom a ženou. Urobte niečo pre svoje manželstvo, termín stretnutia vychádza práve v rámci Národného týždňa manželstva i v deň sviatku sv. Valentína, patróna zamilovaných.

Neúčasť na predchádzajúcich stretnutiach nie je prekážkou. Pozývame všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť a posilniť svoje manželstvo.

You may also like