Kresťanský koučing - služba sprevádzajúceho rozhovoru

 
 • Stojíte pred vážnym rozhodnutím, alebo ste v bezradnej situácii a neviete ako ďalej? 
 • Prestali ste si v manželstve rozumieť a obávate sa, že to môže prerásť do krízy?
 • Chcete prehĺbiť svoj duchovný život?
 • Vnímate, že vám práca zasahuje do vášho súkromného života?
 • Trápia vás vzťahy vo vašom spoločenstve, rodine?

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach plánuje v najbližšom období rozšíriť ponuku svojich služieb rodinám o službu sprevádzajúceho rozhovoru, ktorého cieľom je poskytovanie koučovacích rozhovorov s kresťanskými koučmi. 
Sila takéhoto rozhovoru je veľká. Dostatok času, pozorné počúvanie bez súdenia, hodnotenia… nachádzanie cesty kadiaľ ísť či objavenie spôsobu, ako sa malými krokmi posunúť vpred. Pre množstvo ľudí to môže byť nesmierne cenná pomoc. Služba je určená všetkým, ktorí prejavia záujem, bez ohľadu na vieru či vierovyznanie. 

Čo je koučovací rozhovor

 • štruktúrovaný typ rozhovoru, ktorý vedie kouč s jednotlivcom
 • využíva aktívne počúvanie a kladenie vhodných otázok
 • je dôverný a diskrétny
 • jeho tému určuje výhradne koučovaný
 • zaoberá sa iba tým, čo má koučovaný v rukách

Pre koho je určený 

 • pre ľudí, ktorí chcú vo svojom živote dosiahnuť zmenu a žiadna zásadná prekážka im nebráni v práci na tejto zmene (napr. dlhodobá depresia alebo iné psychické ochorenie)
 • doposiaľ nenašli vnútornú silu alebo zdroje na jej uskutočnenie
 • hľadajú riešenie, ktoré by najviac zodpovedalo tomu, po čom túžia
 • vyžaduje si prebratie zodpovednosti za svoje konanie a preto je vhodný iba pre psychicky zdravých ľudí

Čo robí kresťanský kouč

 • kladie otázky tak, aby koučovaný objavil cieľ zmeny, ujasnil si svoje hodnoty, povzbudzuje ho k prevzatiu zodpovednosti, snaží sa pomôcť koučovanému hľadať nové možnosti
 • pomáha koučovanému definovať kroky, ktoré sú k zmene potrebné
 • prosí o vedenie Ducha Svätého, pričom mu dáva k dispozícii svoje zručnosti a schopnosti kouča
 • prijíma všetkých, ktorí prejavia vôľu, bez ohľadu na vieru, či vierovyznanie

Čo kresťanský koučing nie je

 • terapia, poradenstvo ani akákoľvek iná forma pomoci na zlepšenie psychického stavu koučovaného, ktorú zvyčajne poskytuje profesionálne vyškolený odborník
 • nemá za cieľ žiadnu z týchto foriem pomoci človeku nahradiť, nie je formou psychiatrickej intervencie, neposkytuje profesionálnu medicínsku, právnu či finančnú radu
 • nenahrádza svätú spoveď a nie je duchovným sprevádzaním

V čom koučing pomáha

 • objaviť v sebe potenciál na riešenie zdanlivo neriešiteľného problému
 • nájsť odvahu, motiváciu urobiť zmenu a prevziať za to zodpovednosť
 • vyznať sa lepšie vo svojich hodnotách a dokázať si usporiadať život podľa nich

Čo sa očakáva od klienta

 • nesie plnú zodpovednosť za všetky kroky, ktoré podnikne na základe koučovacieho rozhovoru
 • počas koučovacieho rozhovoru je maximálne sústredený, duchom prítomný a dochvíľny
 • berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za svoj rast a proces učenia sa
 • berie na vedomie, že počas koučovacieho rozhovoru môže byť konfrontovaný s myšlienkami  alebo skutočnosťami vlastného sebauvedomenia sa
 • je plne zodpovedný za svoje konanie a/alebo nekonanie, a berie na vedomie, že koučovací vzťah predstavuje zdroj a je na jeho vôli a v jeho pôsobnosti, ako tento zdroj a v akej miere využije

Príklady, kedy je vhodné využiť služby kouča

 • Stojíte pred vážnym rozhodnutím, alebo ste v bezradnej situácii a neviete ako ďalej?
 • Prestali ste si v manželstve rozumieť a obávate sa, že to môže prerásť do krízy?
 • Chcete prehĺbiť svoj duchovný život?
 • Vnímate, že vám práca zasahuje do vášho súkromného života?
 • Trápia vás vzťahy vo vašom spoločenstve, rodine?
KONTAKT: 0908 462 737, martinahatokova@gmail.com