Master v teológii manželstva a rodiny

Organizátor: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Košickou arcidiecézou a Akadémiou Karola Wojtylu.

Charakteristika: Dvojročný akademický program Master v teológii manželstva a rodiny. Program je určený pre osobnú a profesionálnu formáciu a profiláciu jednotlivcov, manželských párov, odborníkov seminaristov, kňazov, zasvätených a odborníkov a budúcich koordinátorov pastorácie rodín vo farnostiach. Obsah programu tvorí pohľad učenie Cirkvi a spoločenských vied na manželstvo a rodinu. Lektormi programu sú kňazi, manželia a odborníci zo Slovenka a zahraničia. Program garantuje Mons. doc. Marek Forgáč, PhD., košický pomocný biskup.

Kontakt: www.ku.sk

Štúdium rodiny na Inštitúte rodiny v Košiciach

Organizátor: Inštitút rodiny, o. z., Košice

Charakteristika: Štúdium rodiny je formou prípravy osôb, ktoré chcú slúžiť Bohu tým spôsobom, že slúžia rodinám a osobám, ktoré majú zámer vo vzdialenej alebo blízkej budúcnosti uzavrieť manželstvo.

Doba trvania: 1 rok (10 víkendových stretnutí a jedno 10-dňové stretnutie počas prázdnin), so začiatkom v máji a s ukončením v apríli nasledujúceho roku

Požiadavky:

  • osoba žijúca aspoň 3 roky v manželstve (môžu to byť aj obidvaja manželia),
  • vyslaná farárom z vlastnej farnosti,
  • zrelý kresťan, ktorý prijal sviatosť birmovania,
  • ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie,
  • vek primeraný pre formu ďalšej práce vo farnosti (práca s mládežou, snúbencami, manželmi),
  • dobrý zdravotný stav (bez psychických porúch).

Kontakt: irke@irke.sk