Adresa:
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
Hlavná 89
040 01 Košice

IČO: 51 697 726

Email: rodina@abuke.sk

Telefón:
riaditeľ:
0918 855208 – o. Martin Rečlo 
kancel
ária:
0908 844 384 – Mária Kucharčík

Konzultácie: podľa dohody

 


Číslo bankového účtu: 
SK69 0900 0000 0051 4594 9156

Chcem podporiť ACR