Adresa:
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
Hlavná 89
040 01 Košice

IČO: 51 697 726

Číslo bankového účtu: 
SK69 0900 0000 0051 4594 9156

Email: rodina@abuke.sk

Konzultácie: podľa dohody (počas trvania epidemiologických opatrení).