Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach spolupracuje s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove.
Hnutie organizuje pravidelné mesačné stretnutia v Prešove spojené so sv. omšou i Duchovné obnovy pre rozvedených.  

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktuje prosím koordinátorku spoločenstva:
Bc. Slávka Kolesárová, 
telefón: 0905 288 845
email: slavka.kolesarova1@gmail.com

Najbližšie plánované stretnutie: 21. septembra 2021 v Prešove.
Duchovná obnova: DO (2) (1)

Ďalšiu ponuku programov pre rozvedených ponúka i Rodinkovo, viac informácií získate na tejto webstránke.