Manželom, snúbencom, partnerom ale aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii a cítia potrebu konzultovať svoje problémy, Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach ponúka možnosť rozhovoru s odborníkom. Túto službu zabezpečuje v spolupráci s psychologičkami, ktoré môžete kontaktovať buď priamo alebo prostredníctvom centra.

Mgr. Dominika Angelovičová

Psychologické a pedagogické vzdelanie získala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Praktické skúsenosti získala ako psychológ v manželskej poradni a momentálne ako učiteľ psychológie na Strednej odbornej škole Policajného zboru. Momentálne je manželka, matka a organistka, ktorá nezaháľa a svoje profesionálne kompetencie si zvyšuje absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Ukončila psychoterapeutický výcvik v systemickej párovej a rodinnej terapii. Venuje sa práci s párom, oblasti lektorovania komunikačných zručností, zvládania stresu a krízovej intervencii, teda práci s človekom v akútnej náročnej životnej situácii. Už viac ako rok spolupracuje s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach,kde poskytuje poradenstvo najmä manželom v kríze,ale aj partnerom a jednotlivcom. Poradenstvo poskytuje aj v rámci Národného týždňa manželstva.

Kontakt: angelovicova.domi@gmail.com alebo 0910 246 430

Uvedomujem si vážnosť a náročnosť vzniknutej situácie a preto sme museli pozastaviť aktivity ACR aj v rámci psychologického poradenstva pre partnerov a manželov. Vnímam však aká náročná je izolácia doma, aké ťažké je zrazu fungovať 24/7 na obmedzenom priestore so svojimi najbližšími. O to viac, keď sme z každej strany bombardovaní novými desivými informáciami. Dá sa to však zvládnuť, keď si budeme vzájomne pomáhať a rozložíme sily. V rámci poradenstva som tu stále pre Vás, tentokrát online. Momentálne som k dispozícii na adrese angelovicova.domi@gmail.com, prípadne na Skype chate (Dominika Angelovičová). Ďakujem všetkým, ktorí mi dôverujete, budem sa snažiť odpovedať čo najskôr.

Mgr. Alica Kopernická

Vyštudovala psychológiu na Prešovskej Univerzite v Prešove. Počas štúdia pôsobila ako dobrovoľníčka na Linke detskej dôvery. Pracuje v liečebno-výchovnom sanatóriu, kde sa venuje deťom s emocionálnymi a behaviorálnymi ťažkosťami a ich rodinám. Praxovala na psychiatrických oddeleniach vo viacerých klinikách. Priebežne ďalším vzdelávaním rozvíja svoje odborné zručnosti a osobnostné vlastnosti: Absolvovala výcvik relaxačnej psychoterapie, vzdelávala sa v integratívnej práci s motiváciou a zmenou s rodinami a pármi. Aktuálne ukončuje komplexný psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe. Ponúka konzultácie pre jednotlivcov, páry aj rodiny – pre každého, kto túži po zmene a spokojnejšom živote, potrebuje prekonať ťažké obdobie, získať iný uhol pohľadu na svoje ťažkosti a efektívne ich riešiť.

Kontakt: alica.kopernicka@gmail.com, 0948 722 258