Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov
Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze
Národný týždeň manželstva, o.z.