Diecézna komisiou pre pastoráciu rodín je zriadená košickým arcibiskupom v súlade s dekrétom Kresťanská rodina Košickej diecéznej synody (2006), aby napomáhala koordinácii a metodickému usmerneniu v pastoračnej starostlivosti o rodinu v Košickej arcidiecéze. Jej členovia sú menovaní arcibiskupom a stretávajú sa na zasadnutiach aspoň štyrikrát do roka. V súčasnosti ju tvoria:

Kňazi:
Dp. Ladislav Cichý, dekan Sabinov (predseda)
Dp. Anton Janič, farár, Prešov – Kráľovnej pokoja
Dp. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach
Dp. Dušan Škurla, koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze

Laici:
Pavol Hric, Hnutie kresťanských rodín, Košice (tajomník)
Richard Kucharčík, Teologická fakulta Košice
Iva Mocáková, psychológ, Košice,
Katarína Nováková, Inštitút rodiny o. z., Košice