Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trocha tajomný „Odkaz…“

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

O svoj odkaz o manželstve sa môžete podeliť aj na tomto odkaze.

V našom okolí vznikajú mnohé milé iniciatívy, ktoré chcú upriamiť pozornosť na hodnotu manželstva, ponúknuť manželom výnimočné príležitosti urobiť niečo pre svoje manželstvo.

Nižšie pridávame plagáty z Košíc a Prešova.

Pre viac informácií a inšpirácií sledujte www.ntm.sk (ponuky v regiónoch, online, doma, outdoor).

You may also like