Srdečne pozývame manželov i všetky rodiny na slávenie
X. Svetového stretnutia rodín v našej arcidiecéze! 

Pápež František pozýva všetky rodiny sláviť X. Svetové stretnutie rodín vo svojich diecézach či farnostiach. 
Pozývame Vás sláviť tento deň spolu počas víkendu 25.-26. júna 2022 v našej košickej arcidiecéze. 
Na podujatie je vstup voľný, nie je potrebné prihlasovať sa vopred. 

SOBOTA:
PÚŤ RODÍN/Vysoká nad Uhom

Každý človek je povolaný stať sa svätým, každý má svoju vlastnú cestu – blahoslavená Anka Kolesárová je pre nás vzorom, ako žiť svoj život v každodennosti, naplno a tým kráčať po vlastnej ceste svätosti. Pozývame manželov i rodiny putovať na miesto, kde živa svoj život bl. Anka Kolesárová. 

V sobotu sa povenujeme téme Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.
Stretneme sa pri sv. omši, ktorú bude celebrovať o. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. 
Po dobrom obede (z vlastných zásob) vykročíme na Cestu svätosti – interaktívnu a zábavnú cesta pre celú rodinu. 

Rodinky spolu môžu tráviť čas, oddýchnuť si, zastaviť sa, načerpať do každodenných povinností, uvedomiť si, že práve rodinná láska je ich vlastným povolaním a cestou svätosti. 
Animátori k deťom nie sú zabezpečení, program je vyskladaný pre celé rodiny; pozývame Vás tráviť spolu rodinný čas. 

ADORÁCIA RODÍN/Košice – Kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košická Nová Ves)

Po sv. omši (začína o 18:30) pozývame manželov a rodiny načerpať pri živom Kristovi v Eucharistii. 
Od 19:00 začne moderovaná adorácia za rodiny, ktorá neskôr prejde do tichej adorácie až do polnoci.  

Príďte sa stíšiť, 
stretnúť sa s Kristom, 
zastaviť sa a žasnúť, ďakovať či prosiť… 

NEDEĽA:
DEŇ RODINY/Košice

Nedeľný program začína sv. ružencom a modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu v Dóme sv. Alžbety. 
Svetové stretnutie rodín vyvrcholí sv. omšou s o. biskupmi o 15:00 v Dóme sv. Alžbety so zasvätením rodín Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a požehnaním manželských párov, ktoré slávia 25 rokov manželstva.

Podujatie pokračuje tradičným Dňom rodiny pri Dolnej Bráne v Košiciach s bohatým programom: trh prorodinných organizácií, interaktívne aktivity pre deti, maľovanie na tvár…

You may also like