Deň rodiny v Košiciach mal tento rok výnimočnú príchuť

AKO SME ZAČALI DEŇ RODINY 2024 V KOŠICIACH?

Ako inak, ak nie spoločnou modlitbou večeradla. Ďakujeme Rodinnému spoločenstvu Fatima (Dom Panny Márie) za každoročnú ochotu s prípravou rodinného večeradla a ich neustále úsilie zveriť pod ochranu Nepoškvrneného srdca Panny Márie čo najviac rodín.

„Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny za rodinu… Dôležité je, aby sme toto vzácne dedičstvo nestratili. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.“

PROGRAM POKRAČOVAL SVÄTOU OMŠOU V DÓME SV. ALŽBETY

Svätú omšu za rodiny slúžil otec arcibiskup Bernard Bober spolu s otcom biskupom Marekom Forgáčom o a mnohými ďalšími kňazmi. Veľkú radosť sme mali z prítomnosti mnohých jubilujúcich manželov v Dóme svätej Alžbety a chytľavej mega radostnej služby spoločenstva vo Farnosť Svätej Rodiny, Košice. Otec Aurel Halajčík, ste láskavým človekom a vidieť, že spoločenstvo žije. Ďakujeme Vám i za to!

Pri Dolnej bráne všetci technici, zvukári, dobrovoľníci aj účinkujúci do poslednej chvíle čakali, kým prestane pršať a modlitbou sme ťahali ťažké oblaky za nohu. Nepomohlo a preto sme museli celý program pri Dolnej bráne zrušiť. Nebolo to ľahké a príjemné rozhodnutie. No vieme, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. Aj napriek tomu nám v srdci sídlil pokoj a radosť. Pretože každá ochota, služba lásky, otvorené srdce STOJÍ ZA TO! Stojí za to kráčať životom, aj keď sa nevyvíja podľa našich predstáv. Pretože tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.

Priatelia, ďakujeme a už teraz sa tešíme na Deň rodiny 2025!
Za krásne fotky ďakujeme Róbert Foto Belohorský
Všetky fotografie zo svätej omše: Facebook

You may also like