Vysoká nad Uhom bude hostiť Púť rodín  

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a Domček – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej pozývajú manželov, rodiny, rodinné či farské spoločenstvá s kňazmi na Púť rodín, ktorá sa uskutoční 23. júna 2024 (nedeľa) v areáli rímskokatolíckeho kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom.

Program začína o 10:00 svätou omšou, po nej nasleduje impulz pre manželov a program pre deti, obed z vlastných zásob, “pokladovka” a v závere adorácia s požehnaním rodín. Celebrantom je o. František Petruška, vicerektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Téma púte “Stolujeme – spolu jeme” je inšpirovaná biblickým veršom “A keď s nimi stoloval…” (Sk 1, 14). Výber naoko obyčajnej témy poukazuje na neobyčajnosť momentu stolovania, ak je za stolom prítomná aj Láska. Množstvo výnimočných udalostí, rozhovorov aj  zázrakov, ktoré sa udiali v prítomnosti Ježiša potvrdzujú dôležitosť domácnosti, domova i stolovania. Zámerom organizátorov je upriamiť pozornosť rodín cez vybranú tému na najdôležitejšie prostredie rodiny – domov, v ktorom prítomnosť Krista mení obyčajné na neobyčajné rovnako, ako premieňa obyčajný chlieb pri liturgickom stole na svoje telo.

Púť môže byť pre rodiny príležitosťou zastaviť sa, vidieť svoju obyčajnú každodennosť z inej perspektívy, inšpirovať sa, odkryť čosi z tajomstva Eucharistie a nanovo pozvať Darcu darov do svojho rodinného prostredia, aby v ňom mohol premieňať to, čo je potrebné.

Prihlasovanie tu:-) PÚŤ RODÍN 2024 (google.com)

You may also like