Púť rodín s témou "Stolujeme - spolu jeme" je za nami

 

V nedeľu, 23. júna 2024 sa v rodisku bl. Anny Kolesárovej uskutočnila Púť rodín s témou Stolujeme – spolu jeme. Ovocie príprav vzájomnej spolupráce Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach si mohlo doslova vychutnať vyše 60 rodín v pestrom programe. Do Púte rodín sa zapojilo viac než 50 ochotných dobrovoľníkov z celého Slovenska.  

Program začal o 10:00 svätou omšou, ktorú celebroval o. František Petruška, vicerektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Vo svojom príhovore voviedol prítomných účastníkov do témy Púte rodín tým, keď porovnával obetný stôl s rodinným stolom, poukázal na spoločné prvky oboch priestorov, pri ktorých sa rodina stretáva, počúva, zdieľa, sýti slovom i pokrmom, posilňuje spoločenstvo, kde sa “pochováva” staré a kriesi k životu čosi nové.

Kým deti s animátormi po svätej omši využívali rôzne pripravené atrakcie, rodičia mohli ísť v téme hlbšie – počúvali krátky impulz pre inšpiráciu a v skupinke si mohli vyskúšať navrhovanú praktiku pre modlitbu rodiny pri stole.

Poobede začala rodinná hra – pokladovka, ktorá hravým spôsobom prehĺbila tému “Stolujeme – spolu jeme”. Na stanoviskách sa mohli rodiny pozrieť na osem rôznych aspektov, ktoré sú dôležité tak pri liturgickom ako aj pri rodinnom stole: príprava stola, počúvanie slova, vzájomné odpustenie, príprava darov, zázrak premenenia, prijímanie pokrmu, vďakyvzdávanie a misia. Rodinky si mohli pripraviť stôl, rozprávali a počúvali príbehy, vyskúšali si, čo s nami robí odpustenie/neodpustenie, pripravovali dary – mleli múku, zbierali vajíčka od sliepok, mohli vidieť, ako sa cesto premení na palacinku, naservírovali si ju a zjedli. Nezabudli ani na poďakovanie a upratanie použitého náčinia.

Na záverečnom stanovišti rodinky uvažovali o tom, pre akú misiu prijali pokrm, čo je ich povolanie a poslanie. Pokladovku rodinky ukončili s malou praktickou výbavou potrebnou pre ich misiu. 

Program Púte rodín končil adoráciou s požehnaním rodín, v ktorej sme ďakovali za všetky dobrá a prosili o požehnanie pre rodiny, pre ich vlastnú misiu v manželstve a rodičovstve.

 

Vo Vysokej nad Uhom sa púte rodín začali organizovať pred dvadsiatimi rokmi. Tohtoročná púť bola už 35. púťou rodín. Termín budúcoročnej púte rodín zverejníme čoskoro.

You may also like