Hľadáte spôsob a miesto ako tráviť spoločný rodinný čas počas letných prázdnin? 
Záleží vám na tom, aby vaša rodina si nielen telesne oddýchla, ale aj duchovne posilnila a upevnila si vzťah s Bohom i k sebe navzájom?

Prichádzame so zaujímavou ponukou pre rodiny – Rodinný letný tábor Fatima, ktorý sa uskutoční
v termíne od 2. júla do 8. júla  2023 v Drienici – hotel Javorná. 

Máme pripravený zaujímavý program pre celú rodinu. Pre manželov program /modlitba, adorácia, prednášky, rozhovory…) na upevnenie a obnovenie manželstva, pre deti rôzne hry a aktivity s animátormi vrátane duchovného programu prospôsobeného vekovej kategórii. 

Viac informácií nižšie a na webstránke www.rsfatima.sk 

Rodinné spoločenstvo Fatima

Dom Panny Márie 

pozýzva na 15. ročník 

Rodinného tábora FATIMA„Urobte všetko čo vám povie“

od 2. júla do 8. júla
2023 v Drienici – hotel Javorná

Rodinný tábor je určený pre celé rodiny s deťmi. Program je zameraný na obnovu manželstva a rodiny, prostredníctvom duchovného programu pre každého člena rodiny.

Počas celého tábora budú prítomní kňazi – karmelitáni.

V programe sú zahrnuté: denná sv. omša, adorácia, modlitba ruženca, prednášky, rozhovory, možnosť
spovede, ale aj športový a zábavný program pre celé rodiny.

Téma pre manželov – Manželstvo v tajomstvách radostného ruženca.

Vychádzame z knihy: Manželstvo v tajomstvách ruženca, ktorú napísal poľský kňaz Kamil Dabrowski. Táto kniha obsahuje veľké bohatstvo, 28 – dňové rekolekcie, ktoré majú priviesť manželov k obnoveniu svojho vzťahu s Bohom i k sebe navzájom.  

Na tohtoročnom tábore budeme spoločne rozmýšľať nad tajomstvami radostného ruženca.

„Žijeme vo veľmi rýchlom tempe. Domov, práca, starostlivosť o deti, lekár, škola, média, úrad, obchod atď. Množstvo týchto a ďalších činností nás môže viesť k tomu, že stratíme to, čo je najdôležitejšie. Riskujeme, že stratíme živý a skutočný vzťah s Bohom, ale aj medzi sebou navzájom.

Počas celého týždňa sa pokúsime cez modlitbu ruženca a rozjímaní nad jeho tajomstvami načúvať čo nám hovorí Boh o našom osobnom obrátení, ale ukáže nám aj to, ako konať, aby naše manželstvo bolo krajšie a prinášalo viac ovocia, pretože napriek ťažkostiam je manželstvo krásnou cestou k radosti a svätosti.

Prijmite pozvanie nechať sa formovať touto „obyčajnou modlitbou“, ktorá má moc priniesť neobyčajné zmeny vo vašom vzťahu, v atmosfére každodennej sv. omše, adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, vzájomnými rozhovormi a zdieľaním v radostnom spoločenstve rodín, ktorým záleží na upevnení
rodiny a obnovení vzájomnej manželskej lásky.“

„Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu. Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v tejto forme modlitby ruženca.“/ sv. Ján Pavol II. /

V čase programu pre rodičov / dopoludňajší a popoludňajší /, je pre deti pripravený pestrý a zaujímavý program plný hier a rôznych aktivít s animátormi.

Deti sú rozdelené do skupiniek podľa vekovej kategórie.

Program pre deti je zameraný aj na duchovnú formáciu detí, inšpirovaný

  • Školou Nepoškvrneného Srdca Panny Márie – evanjelizačným programom Svetového apoštolátu Fatimy – Deti Eucharistie
  • Katechézami Dobrého Pastiera

Tešíme sa na spoločný týždeň v krásnom a radostnom spoločenstve rodín.

 „Som Matkou a kráľovnou rodín. Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov. Ak zasvätíte môjmu Nepoškvrnenému Srdcu rodinu, je to akoby ste otvorili domové dvere vašej nebeskej Matke: voláte ju, aby vstúpila; dávate jej priestor, aby mohla vykonávať stále účinnejšie svoje materské poslanie.

Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a mám účasť na celom vašom živote.“/ Kňazom, najmilším synom Panny Márie/

You may also like