POZNÁME, ČO POTREBUJEME V MANŽELSKOM VZŤAHU?

Urobte si čas pre najdôležitejší projekt vášho života – manželstvo. Príďte na ďalšiu zo série prednášok pre manželov s témou „Napĺňanie potrieb manželov.“ Dve hodinky môžu otvoriť oblasť, ku ktorej sa často v našich rozhovoroch nedostaneme…

Príďte radšej na prednášku, ktorá môže predísť tomu, aby ste k nám neskôr chodili na poradenstvo kvôli nenaplneným potrebám v manželstve.

Utorok, 9. mája 2023, od 18:00, Košice – Terasa, katechetická miestnosť vo farských priestoroch

You may also like