V homíliách v tento sviatok zvyčajne počuť úvahy o nepochopiteľnom tajomstve Trojice, príklad o prelievaní morskej vody do jamky… a pritom máme najvýstižnejší a najmenej nedokonalý obraz medzi nami – ľudskú rodinu založenú na sviatosti manželstva. Čo keby sme tento veľký sviatok priblížili cez tento ľudský obraz Najsvätejšej Trojice? Sv. Ján Pavol II. hovorí o manželstve ako o prvotnej sviatosti – je to prvé zjavenie a znamenie Boha. Podkladom môže byť tiež katechéza pápeža Františka z 2.4.2014 – „Manželstvo je ikonou lásky Boha, ktorý je s nami“.
Pozrime sa na tajomstvo Trojice jazykom, ktorý si Trojica sama zvolila na komunikáciu svojej podstaty.

You may also like