PROGRAM

V nedeľu, 9.6.2024, začneme modlitbou svätého ruženca (14:15) a svätou omšou (15:00) v Dóme svätej Alžbety, po ktorej budú špeciálne požehnávané manželské páry, ktoré tento rok oslávia krásne 25. výročie sobáša. 👰‍♀️🤵‍♂️

Po svätej omši bude pokračovať program pri Dolnej bráne a jej okolí. Ten tradične otvorí úžasný orchester Klasik Band pod vedením Ján Samsely. 🎷

Veľmi sa tešíme, že tento rok prijalo pozvanie Teatro Colorato a deti rozšantí BEJBY BAJBL BAND hudobno-divadelnou show pre deti, rodičov i dospelých plná skvelých pesničiek a dobrej nálady. Samozrejme, príde aj náš najobľúbenejší rejžo Peter Weinciller😍 https://colorato.sk/predstavenie/bbb

Pozvanie prijali aj šikovné deti košických základných umeleckých škôl a programu ukončíme koncertom kapely Kerygma – koncert najlepších kňazov medzi hudobníkmi, najlepších hudobníkov medzi kňazmi. 😊
Sprievodné aktivity počas programu pri Dolnej bráne:
❤️ CHROBÁČIKOVO – herňa pre najmenších pod vedením Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
❤️ Občianske združenie HASAM – Safety Point – stánok zážitkovej formy požiarnej prevencie
❤️ TRH PRORODINNÝCH ORGANIZÁCIÍ
❤️ PORADNE v duchovnej, manželskej, výchovnej, či psychologickej oblasti v parku pri Dolnej bráne
❤️ MODLITBA PRÍHOVORU A STÍŠENIA v Kaplnke sv. Michala

TRH PRORODINNÝCH INŠTITÚCIÍ

V týchto dňoch chystáme už 16. ročník Dňa rodiny v Košiciach. Súčasťou programu je aj trh prorodinných organizácií, ktorého cieľom je na jednom mieste ponúknuť verejnosti širokú ponuku služieb, ktoré pomáhajú v rôznych oblastiach
života. Ak chcete byť súčasťou trhu prorodinných organizácií, dajte nám o tom, prosím, vedieť vyplnením tohto formulára. 

Deň rodiny bude 9. júna 2024 s programom
pri Dolnej bráne v čase 16:00 – 19:00 hod. V tomto čase musí byť zabezpečená z vašej strany služba pri Vašom mieste (nezabezpečujeme stráženie vecí…).
Odporúčame prísť na miesto najneskôr o 15:00 (pokiaľ chcete stihnúť sv. omšu o 15:00, treba prísť do stánku skôr a zabezpečiť si aj stráženie počas svätej omše..). 
Budete mať k dispozícii polovicu pivného stola a lavičky na sedenie (aj keď zvyčajne pri prezentácii stojíme pri ľuďoch…). Všetko ostatné je vo vašej réžii (obrus, materiál, rollup, personálne obsadenie).

Ak teda môžete, budeme radi, keď sa pridáte a prosím o vyplnenie formulára.

Tešíme sa a prosíme o modlitbu za prípravný tím a priebeh Dňa rodiny. 🙂

Adriana
0908458617

 
Partnermi Dňa rodiny v Košiciach:

 

You may also like