Centrum pre rodinu v Snine zveľaďuje svoje priestory s podporou PSK, ktorý podporil náš projekt „Materiálne vybavenie Centra pre rodinu v Snine“, č.ž. 1142/2023/OPR financovaním kúpy nových stolov, stoličiek a pivných setov pre akcie, ktoré slúžia rodinám. Ďakujeme!