Pozývame rodiny na Duchovnú obnovu rodín

„Ruženec ako modlitba za pokoj je zároveň modlitbou rodiny a za rodinu…
Potrebujeme sa vrátiť k rodinnej modlitbe a k modlitbe za rodiny, pokračovať v
tejto forme modlitby ruženca.“ / Ján Pavol II. – Apoštolský list o posvätnom ruženci /

4.7. 2021 / Nedeľa /
18.00 hod. – Sv. omša pre rodiny
19.00. – 07. 00 hod. – Celonočná adorácia

5. 7. 2021/ Pondelok /
Program:
8.00 – 8.45 hod. – Príchod, registrácia / rozdelenie detí do skupiniek /
9.00 – 19.00 hod.
– Rodinné večeradlo
– Adorácia
– Prednáška
– Sv. omša
Na duchovnej obnove privítame aj riaditeľa Arcidiecézneho centra pre rodinu o. Martina Rečla.

  • Pre deti je pripravený program s animátormi.
  • Je zabezpečený obed – guláš
    /1 dospelá porcia – 3 Eur, detská porcia – 1,50 Eur/
  • Program bude prebiehať vonku
  • Počet účastníkov je obmedzený z dôvodu epidemiologickej situácie

Prosím registrujte sa na: https://forms.gle/wEonx4PWvTCsvaaZA

….Rozširujte všade večeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala: medzi deťmi, mládežou, kňazmi, veriacimi. Predovšetkým rozširujte všade rodinné večeradlá, o ktoré žiadam ako o mocný prostriedok na uchovanie kresťanskej rodiny pred veľkými zlami, ktoré ju ohrozujú….
/Don Gobbi: Kňazom, najmilším synom Panny Márie, 27. marca 1992/

Ďalšie informácie: Rodinné spoločenstvo Fatima | DOM PANNY MÁRIE (rcfatima.sk)

You may also like