5. ročník bioetickej konferencie pre farmaceutov, laborantov a študentov farmácie

Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze pozýva lekárnikov, laborantov a študentov farmácie na bioetickú konferenciu: 
Aj lekárnik ma dušu.

Uskutoční sa vo veľkej aule Teologickej fakulty KU v Košiciach, v sobotu 24. septembra 2022.
Ako naznačuje názov (Aj lekárnik má dušu), zámerom konferencie je rozširovať obzory lekárnickej profesie až k horizontom etiky a pravej služby človeka človeku. 
Na konferencii sa nám v hlavných blokoch prihovoria dvaja hostia zo zahraničia:
Małgorzata Prusak, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska, popíše hlavné bioetické dilemy farmaceuta a predstaví činnosť poľskej Asociácie katolíckych farmaceutov, ktorá v tomto roku slávi 30. rokov svojej činnosti.
Štefan Žarnay, pôsobiaci v Ríme, sa multidisciplinárne venuje problematike manželstva a rodinného života. Na konferencii predstaví vnútornú povahu antikoncepcie v protiklade k vnútornej povahe lásky. 

Registrácia TU najneskôr do 21. septembra 2022. 
Viac informácií na: edilekaren@gmail.com

Cieľ:
Ponúknuť farmaceutickým pracovníkom bioetickú formáciu podľa princípov katolíckej antropológie a etiky. Posilňovať u farmaceutov ich špecifickú identitu, dôležitosť a úlohy vo vzťahu k pacientom i k vlastnému svedomiu. Vytvoriť pre farmaceutov príležitosť na združovanie a dialóg o bioetických aspektoch a dilemách pri vykonávaní svojej profesie.

Termín: 24. septembra 2022
Miesto konania: Košice, Hlavná 89 (budova Teologickej fakulty KU, Aula A1)

Parkovanie: bohužiaľ, nevieme garantovať.

Strava: občerstvenie počas prestávok, dvojchodový obed

Poplatok: bez poplatku (možnosť dobrovoľného príspevku)

Registrácia: prostredníctvom e-formulára.

Zrušenie registrácie:
Prosíme Vás, aby ste prípadné zrušenie registrácie urobili do stredy obeda (21. 9.), kedy musíme záväzne nahlásiť počet obedov.

Program:

08:30 Príchod účastníkov, registrácia, občerstvenie
09:05 Małgorzata Prusak: Etické (bioetické) dilemy farmaceuta + diskusia
10:30 Prestávka, občerstvenie
11:00 Štefan Žarnay: Antikoncepcia a láska – nezmieriteľné koncepty + diskusia
12:30 Obed
13:30 Małgorzata Prusak: Asociácia katolíckych farmaceutov Poľska – ako fungujeme + diskusia
15:00 Záver

————————————-

O prednášajúcich:

Małgorzata Prusak, magistra farmácie, vedúca lekárne, predsedníčka gdaňského spoločenstva katolíckych farmaceutov, prezidentka Asociácie katolíckych farmaceutov Poľska. Získala doktorát teológie a spolupracuje s Katedrou morálnej teológie a etiky na univerzite v Olsztynie. Autorka kníh Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teologiczne i prawne. a Bioetyka dla farmaceuty.

Štefan Žarnay, dcjm, vyštudoval psychológiu (Prešov) a sociálnu prácu (Trnava). Na Pápežskom teologickom Inštitúte Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme získal master vo vedách o rodine a neskôr licenciát v teológii manželstva a rodiny. Stal sa členom rehoľného inštitútu Učeníkov sŕdc Ježiša a Márie a neskôr aj katolíckym kňazom. Pôsobí v Ríme, kde je doktorandom morálnej teológie na Pápežskej univerzite Tomáša Akvinského. Na Slovensku sa angažuje v Akadémii Karola Wojtylu.

You may also like