Sväté písmo dosvedčuje, že prví kresťania sa stretávali v súkromných domoch. Apoštol Pavol v úvode svojho listu Filemonovi pozdravuje aj cirkev, „ktorá je v tvojom dome“ (porov. Flm 1). Podľa Skutkov apoštolov dom Lýdie sa stal centrom kresťanského spoločenstva vo Filipách (porov. Sk 16, 12 – 15).

Keďže kresťanstvo sa prvé tri storočia nemohlo slobodne šíriť a budovať chrámy, domáce cirkvi sa stali:
1. Miestom modlitby a slávenia Eucharistie;
2. Ohniskami viery, kde sa ohlasovalo evanjelium a uskutočňovala kresťanská výchova;
3. Sociálnym prostredím, kde sa stretávali veriaci a vzájomne si pomáhali;
4. Príbytkom pre ohlasovateľov evanjelia;
5. Základom a vzorom pre budúce farnosti a spoločenstvá.
Usilujme sa, aby aj naše rodiny boli takýmito ohniskami živej viery a modlitby, školou vzájomnej lásky a kresťanských čností.

V tejto rubrike prinášame podnety pre každú rodinu, ktorá je pozvaná byť malou domácou cirkvou – miestom, kde sa ohlasuje a žije evanjelium, kde sa najprirodzenejším spôsobom odovzdáva viera. Domáce liturgie pre rodiny, ktoré pripravuje o. Róbert Neupauer a výklad evanjelií od F. Armelliniho, ktoré preložil o. Marek Iskra.

 VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Liturgiu pre domácu cirkev na sviatky Veľkej noci pripravil pripravil terajší kežmarský dekan František Trstenský – ide o brožúrku, v ktorej nájdete aj tri krížové cesty (Biblická krížová cesta, Krížová cesta s pohľadom na sv. Jozefa, Krížová cesta s biblickými citátmi). Ich „cieľom je napomôcť zbožnému prežitiu tohtoročných veľkonočných sviatkov v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, ale aj jednotlivec. Pošlite tieto texty aj vašim susedom a známym. Vyprosujeme vám pokoj zmŕtvychvstalého Krista,“ odkazuje veriacim. Podobnú liturgiu domácej cirkvi vypracoval aj počas vlaňajšieho lockodownu, počas ktorého nebolo možné počas Veľkej noci verejné slávenie bohoslužieb s veriacimi. (zdroj TKKBS)  
Liturgia-domacej-cirkvi_Velka-noc-2021Stiahnuť