Vo Vysokej nad Uhom sa konala Púť rodín s témou Vzácnosť v krehkosti

V  sobotu 24. júna sa vo Vysokej nad Uhom konala Púť rodín s témou „Vzácnosť v krehkosti“, ktorú v úzkej spolupráci pripravili Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach a Domček – Pastoračné centrum Anny Kolesárovej. Zúčastnilo sa jej približne 200 účastníkov vrátane dobrovoľníkov.  

Téma púte bola inšpirovaná biblickým veršom „Tento poklad však máme v hlinených nádobách.“ (2 Kor 4, 7). Organizátori chceli ponúknuť tému, s ktorou sa všetci stretávame v realite rodinného života. 

Hlavným celebrantom bol Miroslav Gira, farár v Plavči, ktorý tému púte manželom a rodinám priblížil počas svojho príhovoru vo svätej omši, po nej v krátkom vstupe ponúkol manželom štyri impulzy pre prax rodinného života.

Povzbudil ich, aby nedovolili nevšímavosti a domýšľavosti usídliť sa v ich manželstvách a rodinách, aby sa vyhýbali syndrómu tandemového bicykla, ktorý očakáva rovnaké tempo u každého člena rodiny, pozval k pestovaniu pevnosti cez pozvanie k pôstu, odriekanie si vecí, a prekračovanie komfortnej zóny a nakoniec zdôraznil potrebu pestovať krehkosť napr. aj cez vyjadrenie emócií.

Popoludní sa rodiny vybrali na rôzne stanovištia hry „Pokladovka“, kde mohli tému púte prehĺbiť cez praktické úlohy, hravé činnosti či zaujímavé zadania. Kľúčovými slovami Pokladovky boli: dar života, spoločný čas, odpustenie, krehkosť, komunikácia, Mária a Eucharistia, vzácnosť, čnosti.

Pre názornosť krehkosti v programe nechýbala ani ukážka práce na hrnčiarskom kruhu. Hra pre rodiny končila pri vzácnom poklade miesta púte – pri hrobe Anky Kolesárovej, kde účastníci rozlúštili získané indície a uvažovali nad čnosťami, ktoré pomáhajú vyberať si dobro a konať ho – ako to bolo viditeľné aj na Ankinom živote.

Starostlivo pripravený program ocenili aj účastníci. „Téma bola veľmi dobrá. Konečne sme si našli čas vypovedať aj také veci, na ktoré nebol dávno čas.“ Rodina z Košíc sa vyjadrila k Pokladovke: „Nezažila som ešte, že obyčajné pokladovky môžu mať aj hlbokú myšlienku, prinútia nás zamyslieť sa. Odchádzame povzbudení. Veľa sme načerpali.“ 
Záverečný bodom púte bola adorácia a požehnávanie rodín.

Fotogaléria tu 🙂 

You may also like