Snúbencom, ktorým kvôli štúdiu či práci nevyhovuje žiadna z našich ponúk, dávame do pozornosti kurzy prípravy na manželstvo v ďalších centrách pre rodinu a farnostiach na Slovensku. Najviac možnosti na jednom mieste sa nachádza na stránke domanzelstva.sk. Na záver každého kurzu jeho absolventi dostanú potvrdenie, ktoré je potom potrebné odovzdať na farskom úrade miesta, kde sa budú sobášiť.