Táto rubrika prináša inšpirácie a ilustrácie, z ktorých môžu kazatelia čerpať pri príprave nedeľných homílií zameraných na manželský život a rodinné vzťahy.