Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Svätého Kríža v Snine organizujú:

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Keď deti cítia, že ich milujeme nefalšovanou láskou,
rozjasní sa im celý svet. Vo vnútri sa cítia istejšie a je oveľa pravdepodobnejšie, že budú konať dobro vo svete.
                                             Dr. Gary Chapman

Manželia Leeovci, tvorcovia kurzov o rodičovstve ukazujú, že dobrému rodičovstvu sa dá naučiť.
Rodinný život  sa môže stať radostným a napĺňať
tak rodičov, aj ich deti. Kurz  pomáha rodičom cielene a
 tvorivo podporovať zdravý rodinný život a je založený na kresťanskom poňatí lásky.

Sme presvedčení, že každý rodič nájde na tomto kurze niečo konštruktívne. Mnohým pomôže vyriešiť zložité situácie, či predchádzať problémom, ktorým čelia pri výchove svojich detí. Iným zasa pomôže, aby sa z dobrých rodičov stali ešte lepšími.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí s prednáškou (premietaná z DVD – manželia Leeovci) a diskusiou
v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

Začiatok kurzu: 20. októbra 2022 o 16.30
Miesto: nová sála Opus Dei v Snine

Prihlasovanie: u manželov Čopových
tel.:   0905970956
mail: copovi.jm@gmail.com.

You may also like