Srdečne pozývame manželov, celé rodinky, rodinné spoločenstvá na Púť rodín do Vysokej nad Uhom.
Inšpirovali sme sa biblickým „Tento poklad však máme v hlinených nádobách.“ (2 Kor 4, 7) a radi by sme na púti ponúkli tému, s ktorou sa denne stretávame v realite rodinného života: VZÁCNOSŤ V KREHKOSTI. Príďte sa zastaviť a znovuobjaviť vzácne poklady, ktoré máme ukryté v krehkých nádobách, príďte sa inšpirovať, ako vzácnosť čo najlepšie uchovávať v krehkosti, ako sa starať o všetko vzácne, ako žiť s krehkosťou…

KEDY? 24. jún 2023 (sobota)
ČAS?   od 10:00
KDE?   Vysoká nad Uhom

PROGRAM:
10:00 Svätá omša
11:30 Impulz pre manželov/program pre deti s animátormi
12:30 Obed z vlastných zásob
13:30 Pokladovka
16:00 Záverečná adorácia s požehnaním rodín

Prosíme väčšie organizované skupiny pútnikov (farnosti, autobusy, spoločenstvá a pod.), aby svoju účasť nahlásili vopred do 18. júna na našich kontaktoch (0908 844 384, rodina@abuke.sk) alebo prostredníctvom tohto formulára: https://forms.gle/kUmsuAVDwTAkHujd8.

Tešíme sa na Vás!