Víkendový kurz bez ubytovania
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku do nedele. Je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

Víkendový kurz s ubytovaním
Trvá tri dni, teda jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Príspevok na ubytovanie a stravu je cca € 70,- na osobu. Tento kurz je výbornou príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu.

Večerný kurz
Je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobrané dve témy, o ktorých budú môcť premýšľať, diskutovať a zdieľať navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúča sa párom, ktorí chcú „zatiahnuť na hlbinu“, aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu.

Skrátený víkendový kurz
Trvá dva dni, je bez ubytovania.

Info
kancelárie jednotlivých farských úradov alebo u manželov Čopových (0905 970 956 alebo copovi.jm@gmail.com)

Termíny kurzov