Adresa:
Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach
Hlavná 89
040 01 Košice

IČO:
51 697 726

Číslo bankového účtu:
SK69 0900 0000 0051 4594 9156

Telefón:
0948 788 068

Email:
rodina@abuke.sk

Konzultácie:
Utorok: 10:00 – 11:30; 17:30 – 19:00
Piatok: 8:30 – 12:00
alebo podľa dohody